Nieuws

Jubileumjaar Sint-Catharinadal

2021 is door de Provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. Maar liefst vier kloosterordes hebben hun jubileum dit jaar. Zo ook in Sint-Catharinadal, waar de orde van de norbertinessen hun 750 jarig jubileum vieren.

LEES VERDER

Rijksbeschermd Stadsgezicht

Wist je dat het gebied De Heilige Driehoek zijn naam dankt aan het feit dat hier drie kloostergemeenschappen een aaneengesloten gebied bewonen? Nog een leuk weetje: in het gebied zijn 6 rijksmonumenten, 22 gemeentelijke monumenten en 1 landgoed te vinden.

LEES VERDER

The Wall of hope

Het thema Hoop lijkt door de toestand in de wereld met de dag actueler te worden. Het is belangrijk voor kinderen en jongeren om dit thema vorm te geven en zich hierover uit te spreken. Al ver vóór de corona crisis lag het educatieve plan van h19 klaar, maar de urgentie om hier, samen met de kinderen en jongeren van Oosterhout, iets heel bijzonders van te maken is alleen maar gegroeid. 

LEES VERDER

Organisatiewijzigingen

Binnen de stichting was het tijd voor verdere professionalisering van de organisatie. Binnen onze stichting was het tijd voor verdere professionalisering van de organisatie. Daarom zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd. Projectleider Monique Verhulst is benoemd tot directeur van de Biënnale Oosterhout. Het bestuur is uitgebreid met enkele bestuursleden én er is een nieuwe voorzitter benoemd.

LEES VERDER

Renovatieproject Appelschuurtje

Eén van de doelstellingen van de Rotaryclub Oosterhout is om maatschappelijke relevante bijdrages te leveren aan de maatschappij. Voor de Biënnale HOOP hebben zij samen met de Bouwschool Breda en het Hanze College Oosterhout het project ‘renovatie Appelschuurtje’ geadopteerd en zijn zij bezig met de uitvoering daarvan.

LEES VERDER