EDUCATIE

Educatief programma rond de biënnale

Het gebied De Heilige Driehoek – ruim 100 hectare groot – dankt zijn naam aan drie monumentale kloostercomplexen die zijn omgeven door ruime tuinen, met eromheen prachtige landerijen. Muren bakenen het gebied af en zorgen voor een aangename stilte, waarbinnen de kloosters kunnen functioneren. De Heilige Driehoek in Oosterhout is de enige plek in Nederland waar nog een combinatie van drie actieve kloosters bestaat. Het is een uniek kloostergebied dat dient als inspiratie én decor voor hedendaagse kunst. De gebouwen, de bewoners, de gebruiken en ambachten zijn onderdeel van de omgeving waarin de Oosterhoutse jongeren opgroeien. Ze vormen een deel van het culturele en artistieke erfgoed dat ons vertelt wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt.

Jongeren laten kennismaken met hedendaagse kunst en het Oosterhouts cultureel erfgoed is een van de doelstellingen van de organisatie achter de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. De Stichting Kunst in de Heilige Driehoek en h19 Centrum voor de kunsten ontwikkelen daartoe samen een aantrekkelijk, gratis en breed scholenprogramma voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, ter voorbereiding op een bezoek aan de 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. Naar verwachting zullen ruim 2500 scholieren en hun docenten deelnemen aan het educatieve project en de biënnale bezoeken.

              Fotografie: Cock Gorrise