Jelle Korevaar

Rotterdam, 1989

Website

Het werk van Jelle Korevaar sluit aan bij de tijdsgeest waarin de kennis van machines, robotica en een hele reeks digitale technieken een grote vlucht heeft genomen. Hij bouwt complexe sculpturen waarmee hij uiting geeft aan zijn wereldbeeld en de manier waarop de mens van nu functioneert: “Ik streef met mijn installaties naar maatschappelijk relevant werk en een vernieuwde relatie tussen kunst en religie.”

Uitgaande van de christelijke opvatting dat water symbool is van leven en hoop, ontwierp hij een kinetische installatie voor een besloten binnenplaats van Sint Catharinadal met een in onbruik geraakte waterput. Water als symbool van reiniging, van het vergeven van zonden: “Hoop is het meest zichtbaar als het leven zwaar is. Hoop sijpelt, druppelt, verandert constant van vorm, schiet wortel, groeit. Hoop is in eerste begin altijd fragiel, maar juist in die kleinschaligheid, in die breekbaarheid schuilt haar enorme kracht. Kracht om door iets moeilijks heen te komen.”

Schetsidee Biënnale.