Job Koelewijn

De werken van Job Koelewijn grijpen in op de vertrouwde werkelijkheid met als doel de beleving van een bepaalde plek of een specifiek moment te intensiveren. Of het nu gaat om fotowerken, sculpturen, of installaties, de zintuigen spelen altijd een rol. Ook tekst, gesproken of gevisualiseerd, vormt een belangrijk ingrediënt van het werk van deze kunstenaar.

Voor de Kloosterdreef, een door lindebomen omzoomde monumentale laan die de drie kloosters van de Heilige Driehoek met elkaar verbindt, stelt Job Koelewijn een installatie voor waarin geluid -gesproken tekst- de hoofdrol speelt. Bezoekers van de tentoonstelling, maar ook toevallige passanten, worden vanuit de struiken aan weerszijden van de weg toegeschreeuwd en toegefluisterd.

Tijdens de wandeling hoort men de voornamen van honderden medemensen die door steeds weer andere stemmen worden uitgesproken, in de hoop op een antwoord. Het werk gaat over verwondering, nieuwsgierigheid, contact maken, contact hebben, wederzijds respect.

In de wat weerbarstige omgeving van één van de ontvangstkamers op Sint-Catharinadal, toont hij enkele werken waarin gedichten van beroemde dichters centraal staan. Het zijn ronde objecten met een diameter van circa 150 cm, waarop de teksten zijn aangebracht, elk als bij een opmaakspiegel voorzien van hun eigen verlichting. Deze spiegels van de geest worden gemonteerd tussen de kolommen die de ruimte verdelen en verlokken de kijker mee te gaan in het gedachtengoed van de dichters en de kunstenaar.