Meschac Gaba

Cotonou, Benin, 1961

Wikipedia

In 1996 en 1997 was Meschac Gaba resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam waar hij een begin maakte met zijn Museum of Contemporary African Art. Het groeide uit tot een installatie met meerdere ‘museumzalen’ die internationaal veel aandacht kreeg. In 2013 werd het gehele werk aangekocht door Tate Modern Londen. Meschac woont en werkt afwisselend in Rotterdam en zijn geboorteplaats in Benin. In zijn werk steekt hij de draak met een (kunst-) wereld waarin alles om geld lijkt te draaien. Maar hij ageert ook tegen de westerse dominantie. Hij zou het verschil tussen westers en niet-westers het liefst opheffen.

Zijn werk Globalloon, samengesteld uit onderdelen van honderden nationale vlaggen, geeft als alternatieve versie van de wereldbol een indrukwekkend beeld van de hoop op en noodzaak van saamhorigheid.

Globalloon, 2013.