OVER DE 2E BIËNNALE

CURATOREN  2e Biënnale

De tweede editie van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek zal plaatsvinden in juli en augustus 2021 en wordt samengesteld door de twee curatoren, Rebecca Nelemans en Hendrik Driessen. 

De organisatie kiest ervoor om voor elke biënnale een nieuwe curator aan te stellen. Voor deze editie is gekozen voor een sterk duo: zelfstandig curator Rebecca Nelemans en Hendrik Driessen (directeur van museum De Pont tot en met juni 2019). De afgelopen maanden hebben de curatoren gewerkt aan de artistieke invulling van deze editie van de biënnale, die als thema ‘Hoop’ heeft. Zij hebben tot nu toe een selectie gemaakt van bijna twintig kunstenaars. De meesten van hen zullen speciaal voor deze editie nieuw werk maken en dat op verrassende en inspirerende locaties tonen, zowel binnen als buiten de kloosters. De komende maanden staan in het teken van de verdere uitwerking.

Verstild en weids

De kunstwerken worden in een spirituele, religieuze omgeving gepresenteerd: drie monumentale kloosters waar het kloosterleven nog dagelijks wordt geleefd, met verstilde binnenruimtes en een weids en gedifferentieerd landschap eromheen. ‘Deze omgeving, die uitnodigt tot verdieping, verbinding en reflectie, is vóór alles ons vertrekpunt. Het thema Hoop is verbonden met droom en verbeelding, wanhoop en vrees, en kan worden beschouwd als de motor van ons handelen. We streven ernaar de geëxposeerde kunst en de aard en de sfeer van de locatie een symbiotische relatie aan te laten gaan,’ aldus de curatoren. 

De Sint-Paulusabdij

Het buitengebied van de Sint-Paulusabdij is van oudsher boerengebied. Het werk van Tom Claassen (Nederland), die werkt met grove materialen als boomstammen en met thema’s als dierfiguren, is hier op zijn plaats. Dat geldt ook voor de jonge Vlaamse kunstenaar Leendert van Accoleyen voor wie de natuur een geliefde werkomgeving is. Jelle Korevaar (Nederland) denkt na over de mogelijkheid een kinetisch werk te realiseren en de Franse kunstenaar Juliette Minchin exposeert een feeërieke installatie met kaarslicht.

Marc Mulders (Nederland) wil een werk maken voor het koor in de kerk van de Paulusabdij. De biechtstoel in deze kerk leent zich bij uitstek voor het ervaren van de intieme videoportretten die Martin en Inge Riebeek (Nederland) maken onder de noemer The Essential. De jonge schilder Rabi Koria (Syrië/Nederland), die in zijn werk veelvuldig gebruikt maakt van tegelpatronen, is gevraagd een voorstel te doen voor de kloostergang. Meschac Gaba (Benin/Nederland) komt met het bestaande werk Citoyens du Monde, een grote wereldbol die is samengesteld uit honderden nationale vlaggen, een indrukwekkend beeld van saamhorigheid en hoop.

Kloosterdreef

De curatoren hebben Job Koelewijn (Nederland) gevraagd om voor deze prachtige bomenlaan, die de kloosters met elkaar verbindt, een geluidsinstallatie te ontwikkelen die de bezoeker meevoert van abdij naar abdij. Zo maakt de wandeling zelf deel uit van de ervaring die de curatoren de bezoekers willen bieden.

Sint-Catharinadal

Ietwat verborgen naast het poortgebouw van dit klooster, ligt een door rododendrons en oude beuken omzoomd plantsoen waarin Maria Blaisse (Nederland) en Bin Xu (China/Nederland) een transparant paviljoen van bamboe zullen bouwen. De kleine ontvangstkamer van het klooster wordt het toneel van een installatie waarin de tijd een grote rol speelt. Guido Geelen (Nederland) laat zich hiervoor mede inspireren door de aanwezige inrichting.  Het verloop van de tijd staat ook centraal in het videowerk Catherine’s Room van Bill Viola (VS) dat ook in dit deel van het klooster wordt ondergebracht. In de kapel zullen enkele nieuwe, bijna transparante albasten sculpturen van Anish Kapoor (India/Groot-Brittannië) te zien zijn.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Deze abdij ondergaat in 2020/2021 een ingrijpende verbouwing. Daarom ligt hier de nadruk op het buitengebied: het voorplein en de familietuin. Samen met onder meer Berlinde De Bruyckere (België) onderzoeken de curatoren de mogelijkheden om op deze locaties zowel nieuw als bestaand werk te presenteren.