INITIATIEF  
Het gebied De Heilige Driehoek – ruim 100 hectare groot – dankt zijn naam aan drie monumentale kloostercomplexen die zijn omgeven door ruime tuinen, met eromheen prachtige landerijen. Muren bakenen het gebied af en zorgen voor een aangename stilte, waarbinnen de kloosters kunnen functioneren. De Heilige Driehoek in Oosterhout is de enige plek in Nederland waar nog een combinatie van drie actieve kloosters bestaat. Het is een uniek kloostergebied dat dient als inspiratie voor hedendaagse kunst.

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek wil de in dit gebied bestaande tradities van kunst en kunstambachten revitaliseren door kunstmanifestaties, publieksprogramma’s en educatieve projecten te organiseren. Doel is om De Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum van hedendaags, religieus geïnspireerde kunst, waar in samenwerking met de drie kloosters, kunstacademies, conservatoria, scholen en musea alle ruimte is voor experiment, vernieuwing en educatie.

Voor elke editie stelt de Stichting Kunst in de Heilige Driehoek een nieuwe curator aan die op internationaal niveau zijn of haar sporen heeft verdiend. De curator wordt uitgenodigd om zijn of haar visie op het unieke karakter van De Heilige Driehoek tot uitdrukking te brengen door het samenstellen van een expositie van moderne en hedendaagse kunst.