De kunst van de Biënnale Oosterhout draagt een spirituele lading en bezit diepgang. Daardoor past die niet alleen goed bij de omgeving met haar bewoners, maar ze gaat daarmee ook een wisselwerking aan. De jongere generatie, het publiek van de toekomst, wordt op een actieve manier bij de Biënnale betrokken, om zo iets te leren over hedendaagse kunst, het thema van de expositie, én het erfgoed van de Heilige Driehoek. 

Hoop

Hoop is een omvangrijk en breed begrip. Het is iets dat ook in kinderlevens een belangrijke rol speelt. Het is vaak een gevoel van iets dat er nog niet is. Iets dat je graag zou willen en dat voortkomt uit een gemis of een verlangen. Hoop kan betrekking hebben op grote zaken, maar natuurlijk ook op hele kleine dingen. Kunst is één van de middelen om je hierover uit te kunnen spreken. Via kunst kun je hoop op een andere, betere situatie projecteren in de wereld om je heen. 

Programma

Er is een gratis, aantrekkelijk programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze educatieve programma’s lopen voorafgaand aan en en tijdens de Biënnale. Jongeren maken kennis met het erfgoed, de kloosters, de kunst en de kunstenaars. De programma’s zijn afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau van de leerlingen. Wij werken hiervoor nauw samen met onze partner h19, Centrum voor de kunsten in Oosterhout. Voor de editie Hoop heeft Servaas Roelandse het educatieplan opgesteld. Samen ontwikkelden we het lesmateriaal in de vorm van lesbrieven voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De werkstukken die daaruit voortkomen zijn tijdens de hele duur van de Biënnale te zien. En tijdens de Biënnale zijn er speciale rondleidingen voor de leerlingen.

Hoger onderwijs

In het kader van talentontwikkeling worden er met de kunstacademies, hogescholen en conservatoria van Breda en Tilburg afspraken gemaakt om studenten passief en actief te betrekken bij onze kunstmanifestatie. Studenten van de afdeling Illustrated & Animated Storytelling van St. Joost School of Art & Design gingen in het laatste kwartaal van hun schooljaar met het ‘thema Hoop’ aan de slag. Eén van de lesonderdelen was het maken van een animatiefilm van ongeveer 1 minuut. De 17 verschillende animaties zijn hier te bekijken.

Voortgezet onderwijs – Bovenbouw

Biënnale Art Contest
Voor de bovenbouw ligt de focus van het educatieproject op talentontwikkeling. Dit vanuit de optiek dat de Biënnale een unieke gelegenheid is om jongeren die beschikken over beeldende talenten op een intensievere manier kennis te laten met beeldende kunst. Het stelt de jongeren in staat hun eigen referenties op het thema hoop te spiegelen aan het werk van de kunstenaars op de Biënnale.

De tetraëder is de leidende vorm. De tetraëder is een viervlak: een ruimtelijke figuur bestaande uit vier gelijkzijdige driehoeken. De driehoekvorm is uiteraard afgeleid van ‘De Heilige Driehoek’. Hier wordt een tetraëder gebruikt van transparant acrylaat met zijdes van 60 cm die langs 1 kant kan worden geopend. De leerlingen worden uitgedaagd na te denken over een beeld van hoop wat ín de tetraëder geplaatst kan worden.

Pitch
Leerlingen krijgen de gelegenheid om hun idee te pitchen bij h19. Ze leggen het ontwerp tijdens deze pitch voor aan een docent beeldende vorming die inhoudelijk feedback geeft. Met deze feedback kan de leerling vervolgens aan de slag om het ontwerp waar nodig te vervolmaken.

Jury
Vervolgens melden de jongeren zich via een inschrijfformulier. Ze krijgen hierop een uitnodiging voor de juryronde. De jury bestaat uit de 2 curatoren van de Biënnale.

Werkbeurs
De jongeren presenteren hun beeld-ontwerp aan de jury. Per school wint 1 iemand een werkbeurs. In totaal zijn er dus meerdere winnende ontwerpen. Met deze werkbeurs kan hij of zij het kunstwerk voor in de tetraëder ook daadwerkelijk realiseren.

Voortgezet onderwijs – Onderbouw

Stopmotion of Hope
Ook hier is de tetraëder de leidende vorm, en krijgen alle kinderen het kartonnen bouwpakket mee als werkmateriaal. De inhoud wordt ook hier gevuld met een visualisatie van hoop: hun persoonlijke boodschap voor de toekomst. Ze verwerken dit echter in een stop-motion filmpje van 1 minuut. In dit filmpje komt hun boodschap van hoop uit de tetraëder tevoorschijn. Je krijgt zo een grote verzameling korte filmpjes die elk beginnen met een dichte tetraëder, waar een visualisatie van hoop uit tevoorschijn komt.

Stop-motion is bij uitstek de techniek om een dergelijk dramatisch verloop te visualiseren. Vooraf krijgen de leerlingen een lessenpakket mee. De filmpjes van de onderbouw worden vertoond op de website van h19.

Primair onderwijs

Wall of hope
Voor het primair onderwijs is ‘Wall of Hope’ ontwikkeld. Binnen het project is ook hier de tetraëder de leidende vorm. Door middel van het lessenpakket brengt de docent, de thematiek over op de groep. De tetraëders worden als bouwpakketjes aangeleverd. Het educatietraject voor het Primair Onderwijs bestaat uit 4 stappen:

• De kinderen volgen een aantal lessen over hoop en werken dit creatief uit óp de geleverde bouwpakketten van karton;
• De gemaakte werkstukken worden voorafgaand aan de opening van de Biënnale naar het terrein gebracht en daar geassembleerd tot de ‘Wall of Hope’;
• De leerlingen komen onder begeleiding van hun leraren naar de Biënnale voor een rondleiding door een van de gidsen;
• Follow-up in de klas, na het bezoek aan de Biënnale.