ORGANISATIE EN CONTACT

ORGANISATIE

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek wil de in dit gebied bestaande tradities van kunst en kunstambachten revitaliseren door kunstmanifestaties, artists-in-residence en randprogramma’s zoals educatieve projecten te organiseren. Doel is om de Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum van hedendaagse, religieus geïnspireerde kunst, waar in samenwerking met de drie kloosters, kunstacademies, conservatoria, scholen en musea alle ruimte is voor experiment, vernieuwing en educatie.

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek wil de in dit gebied bestaande tradities van kunst en kunstambachten revitaliseren door kunstmanifestaties, artists-in-residence en randprogramma’s zoals educatieve projecten te organiseren. Doel is om de Heilige Driehoek te ontwikkelen tot een internationaal centrum van hedendaagse, religieus geïnspireerde kunst, waar in samenwerking met de drie kloosters, kunstacademies, conservatoria, scholen en musea alle ruimte is voor experiment, vernieuwing en educatie.

Iedere twee jaar wordt door Stichting Kunst in de Heilige Driehoek een curator die op internationaal niveau zijn of haar sporen heeft verdiend, uitgenodigd om zijn of haar visie op het unieke karakter van de Heilige Driehoek tot uitdrukking te brengen door het samenstellen van een expositie van moderne en hedendaagse kunst. Voor de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is Guus van den Hout als curator aangetrokken. 

Het bestuur van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek bestaat uit Dr. Cock Gorisse, voorzitter; Natascha Leeuwenkuijl, vice-voorzitter, Drs. Lilian Bosten, secretaris; Tim Verlaan RC EMFC, penningmeester; Drs. Johanna Jacobs en Ellen de Bonth.

CONTACT

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek 
Wijde Omloop 76 
4904 PR Oosterhout   
info@kunstindeheiligedriehoek.nl
www.kunstindeheiligedriehoek.nl

 

Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. De organisatie werkt met een projectteam en een groot aantal vrijwilligers. 

Comité van aanbeveling:
Dr. W. van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda 
Zr. Maria Magdalena van Bussel, priorin Sint-Catharinadal
Zr. Martha Verstraeten, abdis Onze Lieve Vrouwe Abdij 
Zr. Ruth Lagemann, overste Sint-Paulusabdij 
Prof. Dr. P. Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit Nijmegen
Yves de Boer, oud-gedeputeerde provincie Noord-Brabant, burgemeester Werkendam
H. Huijbrechts, oud-burgemeester Oosterhout, senator Eerste Kamer 
J. de Jong, directeur Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Baarle-Nassau 
Mr. H. Swagemakers, privéverzamelaar moderne kunst

ANBI

De stichting bezit de ANBI-status, het is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat doneren fiscaal interessant kan zijn. Meer informatie vindt u op deze website.
RSIN:855036382 

Klik hier voor het ANBI beleidsplan

SAMENWERKINGSPARTNERS

VVV Oosterhout, Theek 5, Gorisse Bouw en meer, Total Print, Adviesburo Robbe, Filmcafé Oosterhout, Dedi Promotie en Kleding, Markt 34 Architectuur en Stichting Hoormij.
 
 

SUBSIDIËNTEN EN SPONSOREN

Mediapartner KRO-NCRV, Mondriaan Fonds, bkkc, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vermeulen Brauckman Stichting, Gemeente Oosterhout, 
Stichting Maria Elisa, Stichting De Heilige Driehoek, Rabobank Amerstreek, Fraai Projecten, Party-Service Vermeulen, h19 – Centrum voor de kunsten Oosterhout, Van der Leeuw Stichting.

 
Klik hier voor de begroting en realisatie