ORGANISATIE – CONTACT – ANBI

 

ORGANISATIE

Het bestuur van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek bestaat uit:

Cock Gorisse, voorzitter
Fons van de Wouw, penningmeester
Frank van Damme, bestuurslid

Monique Verhulst, projectleider
Hans de Crom, juridisch adviseur

CONTACT

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek
Sint Janstraat 11
4901 LR Oosterhout

E-mail algemeen
E-mail projectleider

www.kunstindeheiligedriehoek.nl

Het bestuur onderschrijft de “Governance Code Cultuur”.
De organisatie werkt met een projectteam en een groot aantal vrijwilligers.

Comité van Aanbeveling:

Dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
De heer Mark Buijs, burgemeester Oosterhout
Zr. Martha Verstraeten, abdis Onze Lieve Vrouwe Abdij
Zr. Maria Magdalena van Bussel, priorin Sint-Catharinadal
Zr. Ruth Lagemann, overste Sint-Paulusabdij
Prof. Dr. Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit Nijmegen
De heer Yves de Boer, oud-gedeputeerde provincie Noord-Brabant,  waarnemend burgemeester Haaren
Mevrouw Helmi Huijbrechts, oud-burgemeester Oosterhout
De heer Joep de Jong, directeur Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Baarle-Nassau
Mr. Henri Swagemakers, privéverzamelaar hedendaagse kunst

ANBI

De stichting bezit de ANBI-status, het is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat doneren fiscaal interessant kan zijn. Meer informatie vindt u op deze website.
RSIN:855036382

SAMENWERKINGSPARTNERS – SUBSIDIËNTEN EN SPONSOREN

2e BIËNNALE